|
|
Lån  


 
Annonce:


Nye bygninger skal opføres således, at kravene i Energirammen er overholdt. Energirammen omfatter bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand samt eventuelt belysning (alt efter bygningens anvendelse).
Energirammen for boliger er pr. m2 højst 70 kWh/m2 pr. år tillagt 2200 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.

Ud over at opfylde energirammen, må det dimensionerende varmetab, eksklusive tabet gennem vinduer og døre, ikke overskride følgende grænseværdier pr. m2 klimaskærm:
6 W/m2 for bygninger i 1 etage
7 W/m2 for bygninger i 2 etager
8 W/m2 for bygninger i 3 eller flere etager.

Varmetabsberegningen skal dokumentere, at det samlede varmetab ikke bliver større end energirammen der er fastsat i bygningsreglementet (BR-08). De enkelte U-værdier skal ikke nødvendigvis overholdes, men det samlede regnskab skal gå op. Hvis du vil have store vinduespartier, skal du altså isolere bedre andre steder.

En varmetabsberegning tager ikke hensyn til solindfald, skygge, energiforbrug til opvarmning og varmt vand, på samme måde som en energiberegning gør. Den eneste faktor, der også tages med i varmetabsberegningen, er tab af varme ved ventilation.Information på sider:

Badev&lig;relser - Hvad er en radiator? - Gode råd om radiatorer - VVS - Varmetab - Fordele og ulemper ved radiatorer - Radiatorer - Radiator billeder - Bygge - Hvor stor skal radiatoren v&lig;re? - Udluftning af radiatoren - Hvad er en elektrisk radiator? - Hvad er en vandbåren radiator? - Du er her: Radiator - Radiator -